מערכת מידע לספקים
עקב מעבר למערכת חדשה, בקרוב יפתח אתר חדש לספקי האוניברסיטה, הנתונים באתר זה לצפייה בלבד

מספר ספק אוניברסיטאי:
זהות/עוסק מורשה:
סיסמה:
שכחתי סיסמה