מערכת מידע לספקים

מספר ספק אוניברסיטאי:
זהות/עוסק מורשה:
סיסמה:
שכחתי סיסמה
עקב מעבר למערכת חדשה, יש להיכנס לאתר החדש לספקי האוניברסיטה, הנתונים באתר זה לצפייה בלבד.
מדריך לפורטל ספקים
לפורטל ספקים החדש