מערכת מידע לספקים

שכחתי סיסמה
מספר ספק אוניברסיטאי:*
זהות/עוסק מורשה *
(ללא ספרת ביקורת):
סמל בנק:*
מספר סניף:*
מספר חשבון:*
כתובת דוא"ל:*
*שדה חובה
עקב מעבר למערכת חדשה, יש להיכנס לאתר החדש לספקי האוניברסיטה, הנתונים באתר זה לצפייה בלבד.
מדריך לפורטל ספקים
לפורטל ספקים החדש