דף ביתמידע שימושיסטודנטיםמידע, הרשמה וקבלה
סטודנטים חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז - 2007 פרק ד': אגודת הסטודנטים במוסד
חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז - 2007
פרק ד': אגודת הסטודנטים במוסד
בחירות לאגודת הסטודנטים 20. מוסד יאפשר לקיים בחירות לאגודת הסטודנטים במוסד במועד שייקבע, בתיאום עם הנהלת המוסד.
תקנון אגודת הסטודנטים 21. אגודת הסטודנטים תפעל לפי תקנון אגודת הסטודנטים שיפורסם לכלל הסטודנטים במוסד, ויעמוד לעיון במשרדי אגודת הסטודנטים.
 
    חזרה