שחזור קוד אישי    | אודות    |    עזרה    |    צור קשר    
כניסה למערכת
האתר פתוח לסטודנטים ומועמדים פעילים בלבד
 
Please enter your 8 digits Id Number (Rothberg's students - Student No.) and your Personal Code (For One Time Password card users use the password from the card): כניסה למערכת מחייבת מספר זהות
(8 ספרות ללא ספרת ביקורת) וקוד אישי
(לבעלי כרטיסים מחוללים סיסמאות,
הקוד האישי הוא מהכרטיס)

ID Number: מספר זהות:
Personal Code: קוד אישי:
Verification Word: Captcha
מילת אימות :
הקוד האישי ייבדק בכניסה ואם תוקפו פג תועברו לאתר החלפת קוד
שכחתי סיסמה  

You must exit the system by pressing
"Exit" to protect your personal information.
לאחר הכניסה למערכת תעמוד לרשותכם אופצית סיום.
חובה לצאת מהמערכת בעזרתה וזאת כדי להגן על המידע האישי שלכם.