סקר שביעות רצון


תלמיד/ה יקר/ה,

סקר שביעות רצון הסתיים.
תודה על הענותך לסקר!!

בברכה,
דיקנט הסטודנטים
ומחלקת מערכות מידע ממוחשבות