בעלי תפקידים במערכת גיוס עובדים


נא להקיש מספר זהות בן 8 ספרות (ללא ספרת בקורת) וקוד חד פעמית שמחוללים כאן ,
הסיסמא תקפה ל 2 דקות.
ניתן גם להשתמש בסיסמא של כרטיס מחולל סיסמאות חד פעמית לבעלי כרטיס כזה.


מספר זהות :
סיסמא :
 לקבלת סיוע לצורך התחברות למערכת