חדרי לימוד בספריה
מצב הזמנת החדרים ליום 10 לדצמבר 2019

[סגור]


 
שעות/חדרים (1) חיטה (2) שעורה (3) גפן (4) רימון (5) זית
10 - 9 פנוי תפוס תפוס תפוס תפוס
11 - 10 תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס
12 - 11 תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס
13 - 12 תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס
  14 - 13 תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס
15 - 14 תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס
16 - 15 תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס
17 - 16 תפוס תפוס תפוס פנוי תפוס
18 - 17 תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס
19 - 18 תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס
20 - 19 פנוי פנוי פנוי פנוי פנוי

[סגור]
[יצירת קשר]