הזמנת חדרי לימוד בקבוצות

1

2

3
בחירת ספריה
בחירת יום וחדר
פרטים נוספים
בחרו ספרייה:

חדרי הלימוד בספריות מיועדים לסטודנטים ולסגל האוניברסיטה העברית בלבד.
אם אינכם מחוברים למערכת האוניברסיטה כעת, תידרשו לעשות זאת לצורך הזמנת חדר או ביטול הזמנה קיימת.

תנאי השימוש בספריית הפקולטה למשפטים:
 • בימים א' עד ה' הזמנת חדרים מוגבלת לשעתיים ביום, שלוש פעמים בשבוע.
 • הזמנת חדר מותנית בשני נרשמים לחדר קטן ושלושה נרשמים לחדר גדול.
 • שימו לב למספר המושבים בכל חדר:
  • יפתח - 4 מושבים (חדר קטן)
  • אהוד - 8 מושבים (חדר גדול)
  • שמשון - 7 מושבים (חדר גדול)
  • גדעון - 8 מושבים (חדר גדול)
  • דבורה - 16 מושבים (חדר ענק)
 • אסור להשתמש במספר ת"ז של סטודנט שאינו מתכוון לשבת בחדר.
אנא הקפידו על מילוי ההנחיות, אי מילוי ההנחיות יגרור נקיטת צעדים מטעם הספריה! לקבלת עזרה או לבקשות מיוחדות פנו לצוות הספרייה.