הזמנת חדרי לימוד בקבוצות

1

2

3
בחירת ספריה
בחירת יום וחדר
פרטים נוספים
בחרו ספרייה:

חדרי הלימוד בספריות מיועדים לסטודנטים ולסגל האוניברסיטה העברית בלבד.
אם אינכם מחוברים למערכת האוניברסיטה כעת, תידרשו לעשות זאת לצורך הזמנת חדר או ביטול הזמנה קיימת.

תנאי השימוש בספריה לחקלאות, מזון וסביבה:
  • בימים א' עד ה' הזמנת חדרים מוגבלת לשעתיים ביום, שלוש פעמים בשבוע.
  • הזמנת חדר מותנית בשני נרשמים לחדר קטן ושלושה נרשמים לחדר גדול.
  • אי מימוש ההזמנה במשך עשרים הדקות הראשונות יביא לביטולה!
  • אסור להשתמש במספר ת"ז של סטודנט שאינו מתכוון לשבת בחדר.
אנא הקפידו על מילוי ההנחיות, לרווחת כולנו! לקבלת עזרה או לבקשות מיוחדות פנו לצוות הספרייה או בטל. 08-9489269.