Accessibility - נגישות

הזמנת חדרי לימוד בקבוצות

1

2

3
בחירת ספריה
בחירת יום וחדר
פרטים נוספים
בחרו ספרייה:

חדרי הלימוד בספריות, חוות המחשבים ובניינים נוספיים מיועדים לסטודנטים ולסגל האוניברסיטה העברית בלבד.
אם אינכם מחוברים למערכת האוניברסיטה כעת, תידרשו לעשות זאת לצורך הזמנת חדר או ביטול הזמנה קיימת.

תנאי השימוש בספריית הרמן:
  • בימים א' עד ה' הזמנת חדרים מוגבלת לשעתיים ביום, שלוש פעמים בשבוע.
  • הזמנת חדר מותנית בשני נרשמים לחדר קטן ושלושה נרשמים לחדר גדול.
  • אסור להשתמש במספר ת"ז של סטודנט שאינו מתכוון לשבת בחדר.
אנא הקפידו על מילוי ההנחיות, אי מילוי ההנחיות יגרור נקיטת צעדים מטעם הספרייה! לקבלת עזרה או לבקשות מיוחדות פנו לצוות הספרייה, או בטל. 02-6584376.