כניסה למערכת מחייבת מספר זהות (8 ספרות ללא סיפרת ביקורת) וקוד אישי