חדרי לימוד בספריה
מצב הזמנת החדרים ליום 17 לאוגוסט 2018

[סגור]


 
שעות/חדרים (1) חיטה (2) שעורה (3) גפן (4) רימון (5) זית
10 - 9 פנוי פנוי פנוי פנוי פנוי
11 - 10 פנוי פנוי פנוי פנוי פנוי
12 - 11 פנוי פנוי פנוי פנוי פנוי
13 - 12 פנוי פנוי פנוי פנוי פנוי
  14 - 13 פנוי פנוי פנוי פנוי פנוי
15 - 14 פנוי פנוי פנוי פנוי פנוי
16 - 15 פנוי פנוי פנוי פנוי פנוי
17 - 16 פנוי פנוי פנוי פנוי פנוי
18 - 17 פנוי פנוי פנוי פנוי פנוי

[סגור]
[יצירת קשר]