חדרי לימוד בספריה
מצב הזמנת החדרים ליום 19 לפברואר 2018

[סגור]


 
שעות/חדרים (1) חיטה (2) שעורה (3) גפן (4) רימון (5) זית
10 - 9 תפוס פנוי פנוי פנוי פנוי
11 - 10 תפוס תפוס פנוי פנוי תפוס
12 - 11 פנוי תפוס פנוי פנוי תפוס
13 - 12 פנוי תפוס תפוס פנוי פנוי
  14 - 13 פנוי תפוס תפוס פנוי פנוי
15 - 14 תפוס תפוס פנוי פנוי פנוי
16 - 15 תפוס תפוס תפוס פנוי פנוי
17 - 16 תפוס תפוס תפוס פנוי פנוי
18 - 17 פנוי תפוס תפוס פנוי פנוי
19 - 18 פנוי תפוס תפוס פנוי פנוי
20 - 19 תפוס תפוס פנוי פנוי פנוי
21 - 20 תפוס פנוי פנוי פנוי פנוי

[סגור]
[יצירת קשר]