חדרי לימוד בספריה
מצב הזמנת החדרים ליום 19 לדצמבר 2018

[סגור]


 
שעות/חדרים (1) חיטה (2) שעורה (3) גפן (4) רימון (5) זית
10 - 9 פנוי פנוי פנוי פנוי פנוי
11 - 10 תפוס פנוי תפוס תפוס פנוי
12 - 11 תפוס תפוס תפוס תפוס פנוי
13 - 12 תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס
  14 - 13 תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס
15 - 14 תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס
16 - 15 תפוס פנוי תפוס תפוס פנוי
17 - 16 תפוס פנוי תפוס פנוי פנוי
18 - 17 פנוי פנוי תפוס פנוי פנוי
19 - 18 פנוי תפוס תפוס פנוי פנוי
20 - 19 פנוי תפוס תפוס פנוי פנוי

[סגור]
[יצירת קשר]