חדרי לימוד בספריה
מצב הזמנת החדרים ליום 28 ליוני 2017

[סגור]


 
שעות/חדרים (1) חיטה (2) שעורה (3) גפן (4) רימון (5) זית
10 - 09 פנוי פנוי תפוס תפוס תפוס
11 - 10 תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס
12 - 11 תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס
13 - 12 תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס
  14 - 13 תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס
15 - 14 תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס
16 - 15 תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס
17 - 16 תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס
18 - 17 תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס
19 - 18 תפוס תפוס תפוס תפוס פנוי
20 - 19 תפוס פנוי פנוי פנוי פנוי
21 - 20 פנוי פנוי פנוי פנוי פנוי

[סגור]
[יצירת קשר]