חדרי לימוד בספריה
מצב הזמנת החדרים ליום 16 לאוקטובר 2018

[סגור]


 
שעות/חדרים (1) חיטה (2) שעורה (3) גפן (4) רימון (5) זית
10 - 9 פנוי פנוי פנוי פנוי פנוי
11 - 10 פנוי תפוס פנוי פנוי תפוס
12 - 11 פנוי תפוס פנוי פנוי תפוס
13 - 12 תפוס תפוס תפוס תפוס פנוי
  14 - 13 תפוס תפוס תפוס תפוס פנוי
15 - 14 פנוי פנוי פנוי פנוי פנוי
16 - 15 פנוי פנוי פנוי פנוי פנוי
17 - 16 פנוי פנוי פנוי פנוי פנוי
18 - 17 פנוי פנוי פנוי פנוי פנוי
19 - 18 פנוי פנוי פנוי פנוי פנוי
20 - 19 פנוי פנוי פנוי פנוי פנוי

[סגור]
[יצירת קשר]