חדרי לימוד בספריה
מצב הזמנת החדרים ליום 25 לאפריל 2018

[סגור]


 
שעות/חדרים (1) חיטה (2) שעורה (3) גפן (4) רימון (5) זית
10 - 9 פנוי תפוס פנוי פנוי פנוי
11 - 10 תפוס תפוס פנוי תפוס פנוי
12 - 11 תפוס פנוי תפוס תפוס תפוס
13 - 12 תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס
  14 - 13 פנוי תפוס תפוס תפוס פנוי
15 - 14 פנוי תפוס תפוס תפוס פנוי
16 - 15 תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס
17 - 16 תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס
18 - 17 תפוס פנוי פנוי פנוי פנוי
19 - 18 תפוס פנוי פנוי פנוי פנוי
20 - 19 פנוי פנוי פנוי פנוי פנוי

[סגור]
[יצירת קשר]