חדרי לימוד בספריה
מצב הזמנת החדרים ליום 18 ליוני 2018

[סגור]


 
שעות/חדרים (1) חיטה (2) שעורה (3) גפן (4) רימון (5) זית
10 - 9 פנוי פנוי תפוס פנוי פנוי
11 - 10 פנוי פנוי תפוס פנוי תפוס
12 - 11 תפוס תפוס פנוי תפוס תפוס
13 - 12 תפוס תפוס תפוס תפוס פנוי
  14 - 13 פנוי תפוס תפוס פנוי פנוי
15 - 14 פנוי תפוס פנוי פנוי תפוס
16 - 15 תפוס פנוי תפוס תפוס תפוס
17 - 16 תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס
18 - 17 תפוס פנוי תפוס תפוס תפוס
19 - 18 תפוס פנוי תפוס פנוי פנוי
20 - 19 פנוי פנוי פנוי פנוי פנוי

[סגור]
[יצירת קשר]