ציוני משוקלל למועמדי רפואה

משוקלל קוגניטיבי (שלב א') לשנה"ל תש"ף (2019-20)

לחישוב המשוקלל הזינו את ציוני הבגרות והפסיכומטרי

לפירוט שלבי חישוב המשוקלל בשלב זה לחצו כאן

להסבר על משמעות המשוקלל ראו עמוד המידע למועמד, בלשונית תנאי הקבלה

מועמדים בעלי נתוני קבלה אחרים (תואר/מכינה/לימודים אקדמיים חלקיים וכדומה) יוכלו לפנות למדור רישום וקבלה לבדיקת המשוקלל. לפנייה לחצו כאן

לבדיקת הסיכויים לעבור לשלב מו"ר/מרק"ם לחצו כאןפסיכומטרי: בגרות:   

ציון משוקלל:

משוקלל שלב ב' לשנה"ל תש"ף (2019-2020)

לפירוט שלבי חישוב המשוקלל בשלב זה לחצו כאן

להסבר על משמעות המשוקלל ראו עמוד המידע למועמד, בלשונית תנאי הקבלה

מועמדים בעלי נתוני קבלה אחרים (תואר/מכינה/לימודים אקדמיים חלקיים וכדומה) יוכלו לפנות למדור רישום וקבלה לבדיקת המשוקלל הסופי. לפנייה לחצו כאן


הזינו את ציוני הבגרות, הפסיכומטרי והמור/מרקם לחישוב המשוקלל

פסיכומטרי: בגרות: מור/מרקם:   

ציון משוקלל: