ציוני משוקלל למועמדי רפואה

משוקלל קוגניטיבי (שלב א') לשנה"ל תשפ"ב (2021-2022)

לחישוב המשוקלל הזינו את ציוני הבגרות והפסיכומטרי

לפירוט שלבי חישוב המשוקלל בשלב זה לחצו כאן

להסבר על משמעות המשוקלל ראו עמוד המידע למועמד, בלשונית תנאי הקבלה

לבדיקת הסיכויים לעבור לשלב מו"ר/מרק"ם לחצו כאןפסיכומטרי: בגרות:   

ציון משוקלל:

משוקלל שלב ב' לשנה"ל תשפ"א (2020-2021)

החישוב המוצג מבוסס על נתוני המועמדויות לשנה"ל תשפ"א (2020-2021) ונועד לאפשר למועמדים לשנה"ל תשפ"ב (2021-2022) להעריך את מצבם.
אין לייחס לתוצאות החישוב משמעות מחייבת כל שהיא. הנתונים הרלוונטיים לשנה"ל תשפ"ב יפורסמו בהמשך תהליך ההרשמה והמיון.

לפירוט שלבי חישוב המשוקלל בשלב זה לחצו כאן

להסבר על משמעות המשוקלל ראו עמוד המידע למועמד, בלשונית תנאי הקבלההזינו את ציוני הבגרות, הפסיכומטרי והמור/מרקם לחישוב המשוקלל

פסיכומטרי: בגרות: מור/מרקם:   

ציון משוקלל: