ציוני משוקלל למועמדי רפואה

משוקלל קוגניטיבי (שלב א') לשנה"ל תשפ"ה (2025-2024)

לחישוב המשוקלל הזינו את ציוני הבגרות או המכינה והפסיכומטרי.
מועמדים בעלי נתוני קבלה אחרים (תואר/לימודים אקדמיים חלקיים) מוזמנים לפנות למדור רישום וקבלה לבדיקת המשוקלל לפנייה לחצו כאן
לפירוט שלבי חישוב המשוקלל בשלב זה לחצו כאן
להסבר על משמעות המשוקלל ראו עמוד המידע למועמד, בלשונית תנאי קבלה לשנה א

לבדיקת הסיכויים לעבור לשלב מו"ר/מרק"ם לחצו כאן

* שימו לב: יש להזין את ממוצע הבגרות/ציון המכינה בסולם של עשרות (9.19 במקום 91.9)

פסיכומטרי: בגרות:   

פסיכומטרי: מכינת העברית משנת תשפ"א ואילך:   

פסיכומטרי: מכינת העברית עד תש"ף + מכינות אחרות:   


משוקלל שלב ב' לשנה"ל תשפ"ה (2025-2024)

החישוב המוצג מבוסס על נתוני המועמדות לשנה"ל תשפ"ד (2024-2023) ונועד לאפשר למועמדים לשנה"ל תשפ"ה (2025-2024) להעריך את מצבם.
אין לייחס לתוצאות החישוב משמעות מחייבת כל שהיא. הנתונים הרלוונטיים לשנה"ל תשפ"ה יפורסמו בהמשך תהליך ההרשמה והמיון.

לפירוט שלבי חישוב המשוקלל בשלב זה לחצו כאן

להסבר על משמעות המשוקלל ראו עמוד המידע למועמד, בלשונית תנאי קבלה לשנה א

הזינו את ציוני המשוקלל הקוגניטיבי (שלב א') והמור/מרקם לחישוב המשוקלל הסופי לקבלה

משוקלל קוגניטיבי: מור/מרקם:   

ציון משוקלל סופי לקבלה: