מנהל תלמידים - מערכת עובדים
זהות:
סיסמה :
מילת אימות: Captcha
 
 

זהות בת 8 ספרות ללא ספרת ביקורת.

סיסמה חד פעמית מכרטיס מחולל סיסמאות חד פעמיות (OTP).
מרכזי תמיכה טל. 5883450, הפניה למרכזי תמיכה היא רק במקרים של בעיה בכניסה למערכת.

יצירת קשר