מנהל תלמידים - מערכת עובדים
זהות:
סיסמה :
מילת אימות: Captcha
 
 

זהות בת 8 ספרות ללא ספרת ביקורת.

סיסמה אישית קבועה מתלוש המשכורת האחרון או סיסמה חד פעמית למחזיקי כרטיס מחולל סיסמאות חד פעמיות (OTP).
מרכזי תמיכה טל. 5883450/6585555, הפניה למרכזי תמיכה היא רק במקרים של בעיה בכניסה למערכת.

יצירת קשר