כניסה למערכת מחייבת מספר זהות
(8 ספרות ללא סיפרת ביקורת) וקוד אישי
(לבעלי כרטיסים מחוללי סיסמאות - הקוד האישי הוא מהכרטיס):

Id Number: מס זהות:
Personal Code: קוד אישי:
Verification Word: Captcha
אימות מילה:


 
You must exit the system by pressing  
"Exit" to protect your personal information.
לאחר הכניסה למערכת תעמוד לרשותכם אופציית סיום.
חובה לצאת מהמערכת בעזרתה וזאת כדי להגן על
המידע האישי שלכם.