המערכת סגורה - System is close
במהלך יום כיפור וחופשת חג הסוכות משרדי האוניברסיטה העברית סגורים.
ניתן יהיה לפנות אלינו כשנשוב לעבודה, ביום שלישי, 18.10.2022.
חג שמח
During Yom Kippur and the Sukkot holiday the offices of the Hebrew University are closed.
You can contact us when we return back to work, on Tuesday, October 18 2022.
Happy holidays

© זכויות שמורות לאונברסיטה העברית בירושלים