סקר הערכת הוראה לכל התלמידיםתלמיד/ה יקר/ה,


החל משנת תשע"ו הכניסה לאתר הסקר תתבצע מאתר המידע האישי


בברכה,
היחידה ללמידה והוראה
ומחלקת מערכות מידע ממוחשבות
Dear Students,

To fill out the questionnaire go into your personal information site
(identify yourself with your first 8-digits ID number and personal code) , link here