דף ביתמידע שימושיסטודנטיםמידע, הרשמה וקבלה
לסטודנטים תלמידים מחו"ל
רישום וקבלת תלמידים מחו"ל - מידע על נהלי רישום ותנאי קבלה לתכניות הלימוד לתואר, המתנהלות בשפה העברית
בית הספר לתלמידים מחו"ל - תכניות אקדמיות לתלמידים מחו"ל באנגלית ושפות אחרות