דף ביתמידע שימושיסטודנטיםמידע, הרשמה וקבלה
חיפוש רב מנוע עזרה

עזרה

באוניברסיטה קיימים מספר מאגרי מידע שניתן לבצע בהם חיפושים.
המאגרים כרגע לצורך העניין הם:
דפי הרשת (ווב) של האוניברסיטה
כתובות אנשי הסגל של האוניברסיטה
מדריך טלפונים
מאגר פרסומי החוקרים של האוניברסיטה


לכל אחד יש מננוע חיפוש משל עמצו, בד"כ עם אופציות חיפוש מתקדמות.

הרב מנוע מחפש מחרוזת מבוקשת בבת אחת בכל המאגרים ומחזיר תוצאות מכולם.

יש לשים לב שהחיפוש כאן הוא מדויק בלבד. כדי לממש חיפוש מתקדם יש לבצע אותו בנפרד בכל מאגר ומאגר.

לרב המנוע יש שני ממשקים - עברית ואנגלית. בכל אחד מהם ניתן לחפש הן בעברית ובן באנגלית וזאת ע"י סימון כפתור הרדיו המתאים.

ישנם מאגרים המאחסנים מידע באנגלית בלבד. הרב מנוע לא יחפש בהם כאשר מחרוזת החיפוש היא בעברית.

הצעות, תגובות, שאלות נא כתוב לנו.