דף ביתמידע שימושיסטודנטיםמידע, הרשמה וקבלה
מידע שימושי מגדר

הוועדה לבדיקת המרקם המגדרי באוניברסיטה העברית דו"ח מסכם
דו"ח זה מוקדש באהבה ובהוקרה לזכרה של חברתנו ושותפתנו לדרך פרופסור מרה בלר שהלכה מאתנו בטרם-עת
דו"ח מסכם 2004
נספח מס' 1 - המלצות וועדה תשס"א
נספח מס' 2 - מפגש עם תלמידות מדעי החיים, מאי 2004
נספח מס' 3 - מתוך ד"וח היחידה לתכנון ופתוח אקדמי, תשס"ג
נספח מס' 4 - ייצוג נשים בסינט