דף ביתמידע שימושיסטודנטיםמידע, הרשמה וקבלה
חדשות ואירועים אירועים לוח אקדמי


לוח אקדמי - שנת הלימודים תשס"ט

פתיחת שנת הלימודים - 02.11.2008 (יום ראשון, ד' חשוון)
חופשת חנוכה (יום אחד) - 28.12.2008 (יום ראשון, א' טבת)
סיום סמסטר א' - 06.02.2009 (יום שישי, י"ב שבט)
פתיחת סמסטר ב' - 08.03.2009 (יום ראשון, י"ב אדר)
פורים ושושן פורים - 10-11.03.2009 (ימים שלישי ורביעי, י"ד - ט"ו אדר)
חופשת פסח - 05-17.04.2009 (יום ראשון, י"א ניסן עד יום שישי, כ"ג ניסן)
ערב יום הזיכרון, הלימודים מסתיימים ב- 16:00 - 27.04.2009 (יום שני, ג' אייר)
יום הזיכרון ויום העצמאות - 28-29.04.2009 (ימים שלישי ורביעי, ד'-ה' אייר)
יום הסטודנט - 21.05.2009 (יום חמישי, כ"ז אייר)
חופשת שבועות - 28-29.05.2009 (ימים חמישי ושישי, ה'-ו' סיון)
סיום סמסטר ב' - 26.06.2009 (יום שישי, ד' תמוז)
     

לוח אקדמי - שנת הלימודים תש"ע
פתיחת שנת הלימודים - 18.10.2009 (יום ראשון, ל' תשרי)
חופשת חנוכה (יום אחד) - 13.12.2009 (יום ראשון, כ"ו כסלו)
סיום סמסטר א' - 22.01.2010 (יום שישי, ז' שבט)
פתיחת סמסטר ב' - 21.02.2010 (יום ראשון, ז' אדר)
פורים ושושן פורים - 28.02-01.03.2010 (ימים ראשון ושני, י"ד - ט"ו אדר)
חופשת פסח - 25.03-09.04.2010 (יום חמישי, י' ניסן עד יום שישי, כ"ה ניסן)
ערב יום הזיכרון, הלימודים מסתיימים ב- 16:00 - 18.04.2010 (יום ראשון, ד' אייר)
יום הזיכרון ויום העצמאות - 19-20.04.2010 (ימים שני ושלישי, ה'-ו' אייר)
יום הסטודנט (יום שחרור ירושלים) - 12.05.2010 (יום רביעי, כ"ח אייר)
  חופשת שבועות - 18-19.05.2010 (ימים שלישי ורביעי, ה'-ו' סיון)
סיום סמסטר ב' - 18.06.2010 (יום שישי, ו' תמוז)
     

לוח אקדמי - שנת הלימודים תשע"א
פתיחת שנת הלימודים - 10.10.2010 (יום ראשון, ב' חשוון)
חופשת חנוכה (יום אחד) - 05.12.2010 (יום ראשון, כ"ח כסלו)
סיום סמסטר א' - 14.01.2011 (יום שישי, ט' שבט)
פתיחת סמסטר ב' - 13.02.2011 (יום ראשון, ט' אדר א')
פורים ושושן פורים - 20-21.03.2011 (ימים ראשון ושני, י"ד - ט"ו אדר ב')
חופשת פסח - 14-29.04.2011 (יום חמישי, י' ניסן עד יום שישי, כ"ה ניסן)
יום הזיכרון ויום העצמאות - 08-10.05.2011 (ימים ראשון,שני ושלישי, ד'-ו' אייר)
יום הסטודנט - 01.06.2011 (יום רביעי, כ"ח אייר)
  חופשת שבועות - 07-09.06.2011 (ימים שלישי,רביעי וחמישי, ה'-ז' סיון)
סיום סמסטר ב' - 10.06.2011 (יום שישי, ח' סיון )
     

לוח אקדמי - שנת הלימודים תשע"ב
פתיחת שנת הלימודים - 30.10.2011 (יום ראשון, ב' חשוון)